Zaznacz stronę

Do wszystkich zainteresowanych

Imieniem spółki DSM Nutritional Products Spółka z o.o. informuję i potwierdzam, że w okresie pomiędzy rokiem 2001 a dniem dzisiejszym Kancelaria Tomczak & Partnerzy z siedzibą w Warszawie, ul. Podwale 3/9 świadczyła na rzecz spółki DSM Nutritional Products (poprzednio do roku 2003 jako Roche Witaminy Polska Spółka z o.o.) doradztwo prawne między innymi w zakresie w zakresie prawa pracy.

Kancelaria obsługiwała wszystkie sprawy wynikające ze stosunku pracy powstające na tle bieżącej działalności Spółki.

W okresie tym Kancelaria prowadziła co najmniej kilkanaście spraw indywidualnych związanych z relacjami pracowniczymi, w tym sprawy sądowe.

Kancelaria wydawała także liczne opinie prawne w sprawach dotyczących stosunków pracy.

Wskazana praca świadczona była przez prawników wskazanych przez Kancelarię, wyspecjalizowanych w prawie pracy.

Zdaniem reprezentowanej Spółki praca świadczona przez Kancelarię stała na wysokim poziomie merytorycznym.

Z poważaniem,
Piotr Niedziela
Dyrektor Generalny

DSM Nutritional Products