W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26 listopada br.  opublikowana została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października br. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dyrektywa wchodzi w życie 20 dnia po jej opublikowaniu czyli 16 grudnia br. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Dyrektywy państwa członkowie zostały zobowiązane do wprowadzenia przepisów wykonujących dyrektywę w ciągu dwóch lat od jej wejścia w życie, czyli do dnia 16 grudnia 2021 roku.