7 listopada br. wchodzi w życie przepis kodeksu postępowania cywilnego – art. 477(2) na mocy którego sąd będzie mógł przywrócić do pracy pracownika na mocy nieprawomocnego wyroku. Zmiana ta zapowiadana była już wcześniej w związku z planowanym wejściem w życie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i miała iść dalej – przewidując przywrócenie do pracy w trybie zabezpieczenia.

Wprowadzenie tych zmian jest o tyle konieczne, że dotychczas przywrócenie do pracy było często nieuzasadnione z powodu długotrwałości postępowań sądowych.