Zaznacz stronę

List rekomendacyjny Spółki Fast Polska dla Kancelarii Tomczak & Partnerzy

do osób zainteresowanych

Ja, poniżej podpisany Michał Andrzej Lipski, w imieniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Fast Poland z siedzibą przy ul. Sokołowskiej 10, w Puchałach (05-090), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234825 (Spółka), potwierdzam, że Kancelaria Tomczak & Partnerzy Spółka adwokacka z siedzibą w Warszawie, ul. Podwale 3/9 wykonywała obsługę prawną działalności gospodarczej Spółki od roku 2005, to jest od początku działalności w Polsce.

Obsługa ta obejmowała między innymi zagadnienia z zakresu prawa pracy, jakie w tym okresie w działalności Spółki występowały, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie spory sądowe wynikające ze stosunku pracy.

W mojej ocenie praca wykonywana przez prawników Kancelarii stała na wysokim poziomie profesjonalnym, co dotyczyło zarówno wiarygodności dostarczanych informacji oraz opinii, jak też jej punktualności i odpowiedniości do potrzeb Spółki.

Zdaniem moim praca prawnicza Kancelarii Tomczak & Partnerzy zasługuje na rekomendację.

Michał Andrzej Lipski,
członek Zarządu Spółki

Fast Polska