Zaznacz stronę

Nawet wydawałoby się całkiem zmyślni prawnicy-transaktorzy potrafią zapomnieć o tym, że ograniczenie prawne znane pod obłudną nazwą financial assistance a jakże, nadal obowiązuje. Stanowi ono przede wszystkim przy transakcja wykupu menedżerskiego i dotyczy wyłącznie spółek akcyjnych. Stosownie do art. 345 kodeksu spółek handlowych zabezpieczenie zapłaty za wykup akcji takiej spółki może opierać się na majątku spółki tylko pod pewnymi warunkami. Najtrudniejszym z nich do spełnienia jest wymóg, zgodnie z którym finansowanie takie musi opierać się na kapitale rezerwowym, utworzonym z kwot pochodzących z zysku. Przewroty przepis w skrajnym wypadku zmusza akcjonariuszy do przekształcenia spółki na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której ograniczenia takiej nie dotyczą.