Zaznacz stronę

I w końcu inna szczególna cecha rozpoznawcza.

To już są bardzo specyficzne przypadki, nieobjęte poprzednimi kategoriami, które ustawodawca postanowił objąć obowiązkiem raportowania.

W tym przypadku chodzi o następujące przypadki:

  • wartość odroczonego podatku dochodowego, aktywa albo rezerwy z tytułu podatku odroczonego wynikające albo oczekiwania w związku z zastosowaniem uzgodnienia przekracza 5.000.000,00 złotych;
  • wartość podatku dochodowego, który byłby zobligowany pobrać płatnik gdyby nie zastosowane uzgodnienie przekracza 5.000.000,00 złotych;
  • dochody podatnika nierezydenta w związku z zastosowaniem uzgodnienia przekraczają łącznie w danym roku podatkowym 25.000.000,00 złotych;
  • różnica między polskim podatkiem dochodowym jaki byłby należny od podatnika nierezydenta a podatkiem faktycznie zapłaconym w drugim państwie przekracza 5.000.000,00 złotych.

Zatem co do innej szczególnej cechy rozpoznawczej należy zapamiętać dwie rzeczy:

  • korzyść podatkowa,
  • i albo 5.000.000,00 złotych albo 25.000.000,00 złotych.

W tym przypadku chodzi o naprawdę istotne przypadki optymalizacji podatkowej.

dr Karolina Kocemba

karolina.kocemba@tomczak.pl