Joanna Piotrowska

Shadow
Slider

Joanna Piotrowska pochodzi z okolic Załusk,  co zaś się tyczy liceum, to kończyła Sienkiewicza w Płońsku „Płocka”.  Wszystko to są bliskie regiony zamierzchłym czasom początków kariery prawniczej Michała Tomczaka, który adwokatem właśnie w Płońsku został.

Na razie studentka piątego roku, Asia na studiach (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) zbiera stypendia rektorskie i same piątki. Zajmuje się prawem handlowym i postępowaniem restrukturyzacyjnym. Dzięki Asi wróciliśmy do całkiem twórczej tradycji zatrudniania studentów: my coś dajemy i oni nam coś dają. My dajemy kontakt z prawdziwym prawem i prawdziwymi sprawami, oni zaś, gdy są tacy, jak Asia, dają nam entuzjazm rozpoznawania nowych doświadczeń, który jest unikalnym paliwem napędowym sensu życia.