Zaznacz stronę

W stosunkach pracy pracodawca nie może stosować kary umownej wobec pracownika. Sąd Najwyższy stanął już dawno na stanowisku, że kodeks pracy opisuje wszystkie przypadki odpowiedzialności materialnej i odszkodowawczej pracownika.

Co innego – umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W tym przypadku jednak nie mamy do czynienia z pracownikiem.