Zaznacz stronę

Od 1 stycznia 2019 roku osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnieni mogą  tworzyć związki zawodowe i wstępować do nich, jeśli spełnią następujące warunki: świadczą pracę za wynagrodzeniem, nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób oraz posiadają prawa i interesy, które mogą być zbiorowo chronione.

Rozszerzenie prawa do koalicji to kluczowa zmiana, którą wprowadza ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych. Dyskusyjne jest, czy prawo koalicji będą miały też osoby zatrudnione na kontraktach menadżerskich – wątpliwości budzi fakt tożsamości tej grupy z pracodawcą.