Zaznacz stronę

Ład korporacyjny

Zasady oraz normy regulujące system zarządzania organizacją nazywane są ładem korporacyjnym. Należy mieć jednak na uwadze, że jest to pojęcie mające szersze znaczenie, ponieważ może odnosić się także do opracowywania oraz wdrażania procedur dotyczących dobrych praktyk w spółkach prywatnych i publicznych, jak też może oznaczać konkretną organizację konkretnej spółki ze zindywidualizowanymi zasadami zarządzania i nadzorowania.

Nasza kancelaria adwokacka oferuje doradztwo w zakresie ładu korporacyjnego, w szczególności zaś w jego projektowaniu, przygotowywaniu i wdrażaniu. Adwokat może przygotować statut czy regulamin zgdny z prawem zgromadzeń, przedstawiający m.in. jak powinno wyglądać zwoływanie zgromadzeń, jak wybierany będzie przewodniczący zgromadzeń, czy jak będą przyjmowane uchwały zgromadzeń. Ponadto nasi prawnicy mogą pomóc w postępowaniach dotyczących działania na szkodę spółki oraz innych czynnościach zakłócających ład korporacyjny.

Zespół prawników naszej spółki adwokackiej oferuje w przedmiotowym zakresie doradztwo, a także przygotowanie stosownych dokumentów. Ponadto możemy reprezentować naszych Klientów przed sądami i organami administracyjnymi.

Archiwum

The are no posts in this category click here to return to the home page.