Zaznacz stronę

W latach 2010-2011 pełniłem funkcję prezesa Zarządu LIDER’S-K.G. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, a także funkcję członka Zarządu, a następnie prezesa Zarządu Dr Gerard (poprzednio jako Poult Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, przy czym w dniu 4 maja 2011 roku spółka Dr Gerard przejęła spółkę LIDER’S-K.G.

W okresie sprawowania przez mnie funkcji prezesa Zarządu w wym. spółkach obsługę prawną obu spółek wykonywała w pełnym zakresie Kancelaria Tomczak & Partnerzy Spółka adwokacka z siedzibą w Warszawie, ul. Podwale 3/9.

Obsługa prawna spółek obejmowała także obsługę w zakresie prawa pracy. Pomoc prawna Kancelarii obejmowała znaczną liczbę spraw o zróżnicowanym charakterze, dotyczących zarówno zagadnień indywidualnych, jak i związanych ze zbiorowym prawem pracy.

W mojej opinii praca Kancelarii Tomczak & Partnerzy stała na wysokim poziomie merytorycznym, potwierdzonym także opinią osób pełniących stanowiska kierownicze w Spółkach LIDER’ S- K. G. oraz Dr Gerard.

Jacek Migrała

LIDER’S-K.G.