Zaznacz stronę

Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego przewiduje likwidację fikcji doręczeń. Oznacza to, że w przypadku bezskutecznego doręczenia dłużnikowi pisma sądowego
(tzw. podwójna awizacja), wierzyciel zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentu za pośrednictwem komornika. Koszty „nowych” doręczeń, w wysokości 60 zł za każde pismo sądowe, ponosić będzie powód.

W praktyce planowana nowelizacja nie rozwiązuje podstawowego problemu bezskutecznych doręczeń, jakim jest brak znajomości aktualnego adresu do korespondencji, i może wywołać skutek odwrotny do zamierzonego, tzn. wydłużenie postępowania cywilnego.