Zaznacz stronę

Jako członek Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Lohmann Animal Health Polska z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim zarejestrowanej pod numerem KRS 171505, na prośbę Kancelarii Tomczak & Partnerzy, mam przyjemność stwierdzić, co następuje:

Kancelaria Tomczak & Partnerzy Spółka adwokacka świadczy usługi w zakresie pełnej obsługi prawnej Lohmann Animal Health Polska od roku 2005 do chwili obecnej.

W ramach spraw zlecanych Kancelarii istotną część stanowiły zagadnienia z zakresu prawa pracy w tym w szczególności, ale nie wyłącznie:

1) indywidualne umowy o pracę;

2) porozumienia w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę;

3) przygotowanie wzorcowych dokumentów dotyczących indywidualnych oraz zbiorowych stosunków pracy, a także

4) opinie prawne z zakresu prawa pracy.

W ocenie Spółki zlecona Kancelarii praca wykonywana była bez zarzutu. W szczególności wysoko oceniamy merytoryczną jakość doradztwa prawnego, terminowość wykonywanych zadań a także zrozumienie potrzeb Spółki jako Klienta Kancelarii.

Robert Chachaj
Członek Zarządu Lohmann Animal Health Polska Sp. z o.o.

Lohmann Animal Health Polska