Zaznacz stronę

Ludzie

Adwokaci i Radcowie Prawni

Karolina Kocemba

doktor nauk prawnych, adwokat

W szczególności zajmuje się spółkami giełdowymi, transakcjami, obsługą restrukturyzacji i przedsięwzięć finansowych a także sporami korporacyjnymi.

Michał Tomczak

adwokat

Zajmuje się zarządzaniem projektami prawniczymi, transakcjami, w tym zwłaszcza nieruchomościowymi; specjalizuje się także w prawie sportowym, w ochronie danych osobowych i w innych specjalistycznych dziedzinach prawa korporacyjnego.

Diana Kanarek-Balcerek

radca prawny

Zajmuje się w szczególności bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, sprawami z zakresu praw autorskich i prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowego prawa pracy, mobbingu i dyskryminacji.

Mateusz Kołodziejak

adwokat

Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach adwokackich i radcowskich. Z Kancelarią Tomczak i Partnerzy spółka adwokacka jest związany od listopada 2018 r. W kancelarii zajmuje się głownie obsługą sądowych sporów cywilnych

Prawnicy

Klaudia Orda

aplikant radcowski

Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach i organizacjach. Z kancelarią jest związana od lipca 2017 roku, specjalizuje się w prawie pracy.

Wsparcie pozaprawnicze

Beata Maziarz

Współpracuje z Michałem Tomczakiem, partnerem zarządzającym Kancelarii prowadzi także przedsięwzięcia związane z kontaktami, relacjami i marketingiem Kancelarii.