Zaznacz stronę

Aby uzasadniona była skarga na przewlekłość postępowania, powinna
wskazywać określone czynności procesowe, których sąd nie podjął
lub podjął z nieuzasadnioną zwłoką, bądź też dokonał wadliwie. Skarga
nie może natomiast polegać na zakwestionowaniu jedynie ogólnego trwania
postępowania.

Za przejaw naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez
nieuzasadnionej zwłoki uważa się na przykład wielomiesięczną bezczynność
sądu polegającą nie niewyznaczaniu rozprawy, także rozprawy
apelacyjnej, zwłaszcza gdy nie zachodzą okoliczności usprawiedliwiające
owe opóźnienie – postanowienie SN z dnia 19 października 2017 r. o sygn.
akt III SPP 43/17.