Zaznacz stronę

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie o sygn. III CZP 55/18 stanowi odpowiedź na pytanie o sens postępowania cywilnego w sytuacji w której powód dysponuje już tytułem egzekucyjnym w postaci zatwierdzonej listy wierzytelności.

Dotychczas wykształciły się trzy drogi postępowania; sądy prowadziły postępowania cywilne dalej, co jest najczęściej rozwiązaniem najbardziej korzystnym dla wierzycieli. Z drugiej strony zaś część sądów oddalała w takiej sytuacji powództwo.

Sąd Najwyższy, powołując się na art. 145 prawa upadłościowego, uznał pierwszeństwo postępowania upadłościowego nad postępowaniem cywilnym i opowiedział się za umorzeniem postępowania cywilnego z racji zbędności wydania wyroku. Takie rozwiązanie nie naraża wierzyciela na dodatkowe koszty i odciąża wymiar sprawiedliwości. Można więc śmiało powiedzieć, że z dwóch skrajności Sąd Najwyższy najrozsądniejsze rozwiązanie.