Zaznacz stronę

2 sierpnia 2019 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy „Kodeks Spółek Handlowych”, a w tym jego najważniejszą zmianę- możliwość utworzenia prostej spółki akcyjnej. Propagatorzy wprowadzenia owych regulacji za ich podstawę uznają dążenie do ułatwienia działalności startupom jak i młodym przedsiębiorcom. Dodatkowo twierdzą, iż doprowadzi to do rozwoju gospodarczego kraju i jego innowacji.

Jakie zmiany będą obowiązywały od marca 2020 roku?

Prosta spółka akcyjna traktowana jest jak forma prawna łączący elementy spółki osobowej i spółki kapitałowej, zaliczana jednak do kategorii spółek kapitałowych i stanowiąca ich trzeci rodzaj, o charakterze niepublicznym. Nowe regulacje prawne dążą do zniesienia barier finansowych i tym samym uelastycznienia jej struktury majątkowej, w związku z czym podmioty aspirujące do utworzenia prostej spółki akcyjnej nie obejmie obowiązek wpłaty minimum 100 000 zł na pokrycie kapitału zakładowego tak jak wygląda to w przypadku zwykłej spółki akcyjnej (art.308 § 1 KSH),czy wpłacie 5 000 zł na pokrycie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 154 § 1 KSH) a jedynie 1 zł na start, w formie kapitału akcyjnego.

W związku z powyższym prosta spółka akcyjna nie będzie posiadała tzw. „kapitału zamrożonego”, składającego się czy to z wkładów pieniężnych czy też wkładów wniesionych w formie aportu. Oznacza to odejście od ciążącej nad systemem fikcji kapitału gwarancyjnego.