Zaznacz stronę

O co chodzi w obowiązku raportowania schematów podatkowych?

Obowiązek raportowania schematów podatkowych to kolejny przypadek walki ustawodawcy z przypadkami niedozwolonej optymalizacji podatkowej, czyli takiego strukturyzowania operacji czy też transakcji w ramach dostępnych narzędzi prawnych  aby w ogóle wyeliminować jakiekolwiek  obciążenie podatkowe lub go zasadniczo zminimalizować.

Ordynacja zna już narzędzia walki z optymalizacją. Interpretacje. Klauzula nadużycia prawa. Czy też wyłączenie transparentności skutków podatkowych w przypadku gdy zastosowanie określonej operacji miało na celu jedynie uniknięcie określonych skutków podatkowych. Obowiązek raportowania schematów podatkowych to kolejne takie narządzie wprowadzone do systemu prawa.

Co jest bardzo ważne, to to, że ustawodawca polski poszedł dalej niż wymagania Dyrektywy i objął obowiązkiem nie tylko schematy transgraniczne, ale także krajowe (więcej tu). Ale co może jeszcze ważniejsze, to to, że raportowaniu podlegają także takie schematy, które wcale nie koniecznie muszą wiązać się z uzyskaniem jakiekolwiek korzyści podatkowej, jakkolwiek rozumianej.

Jedynym tzw. bezpiecznikiem – czyli okolicznością, która pozwala nam na w miarę bezpieczne ignorowanie obowiązku raportowania schematów podatkowych jest brak podstaw do uznania danego podmiotu za Podmiot Kwalifikowany. Jednakże jeżeli ze względu na obrót, zysk lub sumę aktywów lub wartość transakcji dany podmiot spełnia warunki Podmiotu Kwalifikowanego, sprawa staje się poważa i w pełni aktualizuje się problem raportowania.

Reasumując, jeżeli: planujesz, przygotowujesz, wykonujesz transakcje czy operację transgraniczną; albo jeżeli planujesz, przygotowujesz, czy wykonujesz transakcje czy operację krajową, ale Twój obrót lub obrót Twojej grupy kapitałowej (tak samo jak zysk, czy suma aktywów) przekracza 10 mln. Euro lub wartość transakcji czy operacji przekracza 2,5 mln. Euro, wtedy poważnie powinieneś potraktować obowiązek raportowania schematów podatkowych.

Cykl: Raportowanie schematów podatkowych – Q&A- w pytaniach i odpowiedziach ma na celu wyjaśnienie zagadnienia raportowania, ale też wskazania praktycznych porad jak sobie z nim radzić.

dr Karolina Kocemba

karolina.kocemba@tomczak.pl