Zaznacz stronę

Od 25 maja 2018 roku  we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej stosuje się Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 („RODO”). Przepisy RODO zmieniają podejście do ochrony danych osobowych we wszystkich organizacjach oraz stanowią wyzwanie, nie jest bowiem możliwe prowadzenie jakiejkolwiek działalności bez przetwarzania danych osobowych.

Każdy przedsiębiorca musi zatem określić charakter posiadanych danych osobowych oraz ryzyka związane z ich przetwarzaniem, a także wdrożyć system ochrony danych osobowych w swojej organizacji. Należy pamiętać, że zapewnienie zgodności z zasadami ochrony danych osobowych jest procesem ciągłym.

W zakresie ochrony danych osobowych, kancelaria oferuje m.in.:

  • audyt ochrony danych osobowych;
  • merytoryczne wsparcie dla administratorów i inspektorów ochrony danych;
  • weryfikację podlegania obowiązkowi powołania inspektora ochrony danych osobowych;
  • merytoryczne wsparcie różnych działów w zakresie stosowania zasad ochrony danych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych w działach HR;
  • ocenę stosowania oraz wdrożenie różnych form monitoringu;
  • opracowanie i analiza wewnętrznej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych;
  • reprezentowanie w kontrolach PUODO;
  • prowadzenie szkoleń w zakresie zasad ochrony danych osobowych.

Specjalista RODO:

Klaudia Kwoka: klaudia.kwoka@tomczak.pl