Zaznacz stronę

Usubtelnienie systemu prawa pracy polega na tym, by pracownika
traktować przyzwoicie i by szanować jego godność. O ile w przeszłości
sam zżymałem się lub nawet drwiłem z pojęcia godności pracowniczej (zadając
proste i nadmiernie przewrotne pytanie uzupełniające, czy pracownik
nie jest aby przypadkiem człowiekiem), to teraz uważam inaczej.
Większość zagrożeń godności występuje bowiem w stosunkach ogólnych,
które są w demokratycznym społeczeństwie z natury rzeczy oparte
na równości stron. W stosunkach pracy jest inaczej – z definicji strony
pozostają w stosunkach nierówności.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku “Rzeczpospolita” z dnia 2 sierpnia 2018 roku (dodatek: Kadry i Płace).