Zaznacz stronę

Pierwszym przypadkiem, kiedy powstaje obowiązek raportowania, to przypadek gdy uzgodnienie oprócz kryterium głównej korzyści dodatkowo spełniona jest co najmniej jedna tzw. ogólna cecha rozpoznawcza.
Ustawodawca oczywiście szczegółowo wymienia wszystkie przypadki owej ogólnej cechy rozpoznawczej (art. 86a par. 1 pkt. 6 Ordynacji). Niestety znów problemem może być język tej definicji, dlatego za każdym razem zachęcamy do sięgnięcia po przepis ustawy na nowo i jego analizę w kontekście konkretnej sprawy.
Natomiast tak najogólniej mówiąc chodzi tu taką klasyczną optymalizację podatkową na zlecenie, przy czym przypadki te mogą zachodzić na linii promotor – korzystający albo też się opierają na na kryterium przedmiotowym.
I tak co do przypadków opartych na relacji promotor – korzystający, wskazać należy:

  • zastrzeżenie poufności schematu, w szczególności jeżeli to zastrzeżenie dotyczy osób trzecich w tym organów podatkowych co do sposobu, w jaki uzgodnienie pozwala na uzyskanie korzyści podatkowej.
  • zastrzeżenie w klauzuli sucess fee i to zarówno w przypadku gdy wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od uzyskania korzyści ale też wówczas gdy samo uzyskanie wynagrodzenia jest uzależnione od uzyskania korzyści albo zastrzeżony został zwrot wynagrodzenia jak jej nie będzie albo też obowiązek zapłaty wynagrodzenia lub odszkodowania jak się skorzysta ze schematu;

Mało tego z ogólną cechą rozpoznawczą będziemy mieli do czynienia także wtedy gdy strony faktycznie będą respektować powyższe zastrzeżenia (pomimo, że tego pomiędzy sobą nie uzgodniły formalnie), ale też na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że rozsądnie działający promotor i korzystający takie zastrzeżenia by respektowali. Czyli np. nawet jeżeli nie umówimy się z doradcą na success fee, ale normalnie w okolicznościach naszej sprawy, praktyką na rynku jest praca doradcy na success fee, to ogólna przesłanka rozpoznawcza jest spełniona.
Co do przypadków opartych na kryterium przedmiotowym to przede wszystkim trzeba wskazać:

  • działanie w ramach ujednoliconej dokumentacji albo przyjmowanie znacznie ujednoliconą formę dokumentacji, która nie wymaga istotnych zmian w celu wdrożenia jej u innych podmiotów;
  • celowe podejmowanie się nabycia spółki ze stratą, zaprzestania działalności takiej spółki, wykorzystywania strat takiej spółki w celu zmniejszenia zobowiązań podatkowych;
  • doprowadzenie do zmiany kwalifikacji przychodów lub zmiany opodatkowania;
  • stosowanie okrężnego obiegu środków pieniężnych.

Jak widać brak jest wspólnego mianownika dla tych przypadków ogólnej cechy rozpoznawczej, stąd uwaga, aby za każdym razem jednak sięgać do ustawy.
Natomiast co warto wskazać, to to, że oczywiście określony stan faktyczny może realizować kilka z tych przesłanek na raz, nie mniej jednak wystarczy, że choć jedna ogólna cecha rozpoznawcza zostanie zidentyfikowana w danym stanie faktycznym a jest to warunek wystarczający.
Raz jeszcze przy tym należy wskazać, iż ogólna cecha rozpoznawcza musi współistnieć z kryterium głównej korzyści.

dr Karolina Kocemba

karolina.kocemba@tomczak.pl