Zaznacz stronę

Z punktu widzenia transgranicznych transakcji finansowych potrącanie podatku od odsetek lub należności licencyjnych jest niezwykle ważnym elementem kalkulacji biznesowego sensu transakcji. Teoretycznie kwota tego podatku jest oczywista, ponieważ wynika z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu. Teoretycznie, bo w Polsce nie musi to być oczywiste.

W październiku 2018 roku wprowadzono przepis do ustawy o CIT, zgodnie z którym w przypadku płatności przekraczających 2 mln zł podatnicy są zobowiązani do zapłaty podatku w wysokości wynikającej z polskich przepisów, tj. w wysokości 20%. Podatek może wystąpić o zwrot nadpłaty dopiero wtedy, gdy spełnione są warunki zwolnienia i w wyniku nadpłaty.

Ministerstwo Finansów wyraźnie zdaje sobie sprawę z szaleństwa tego rozwiązania, w wyniku którego jego wejście w życie zostało już dwukrotnie zawieszone – w grudniu 2018 r. i w czerwcu tego roku. Jeśli to słuszne przekonanie utrzyma się w Ministerstwie – raczej będziemy nerwowo czekać z tym ustaleniem do końca roku.