Zaznacz stronę

Podział majątku wspólnego nie stoi na przeszkodzie w późniejszym dochodzeniu roszczeń o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką. Innymi słowy nawet jeśli były małżonek nie zgłosił w trakcie trwania postępowania o podział majątku wspólnego, roszczenia z tytułu spłaty kredytu hipotecznego, może to zrobić także po uprawomocnieniu się wyroku dot. podziału majątku wspólnego. Tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z 27 lutego 2019 r. sygn. III CZP 30/18, rozpatrując wniosek I Prezesa SN Czy art. 618 § 3 k.p.c. stoi na przeszkodzie dochodzeniu między byłymi współmałżonkami roszczeń o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipotecznie, spłaconego przez jednego z małżonków po zniesieniu wspólności?