Zaznacz stronę

Nazwa oryginalnie finansowania pochodzi z języka francuskiego choć została już przyswojona w języku angielskim i oznacza półpiętro, miejsce łączące dwie kondygnacje. Mezzanine to instrument, który łączy w sobie cechy długu tj. kredytu lub pożyczki a także finansowania kapitałowego np. emisji akcji.

Finansowanie mezzanine skierowane jest do przedsiębiorców, którzy akceptują partycypację wierzyciela w zyskach z inwestycji. Z tego typu finansowania korzystają głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, które napotykają na trudności  z uzyskaniem właściwego finansowania w banku.

Fundusze mezzanine jako strony umowy pełnią funkcję zarówno pożyczkodawcy jak i inwestora, w odróżnieniu od funduszy private equity, które inwestują wyłącznie w akcje. Istotnym walorem pozyskania tego typu inwestowania, jest brak konieczności spłacania zobowiązania przed końcem inwestycji. W początkowej fazie spłacane są jedynie odsetki a kapitał jest zwracany po zakończeniu projektu. Należy pamiętać, iż mezzanine powiązane jest z transakcjami o podwyższonym poziomie ryzyka ze strony inwestora co wiąże się z wieloetapowym procesem finalizacji umowy i wymaga udziału profesjonalnych doradców.