Zaznacz stronę

Jednym z najbardziej zasadniczych problemów, przed którymi stoi system prawny – nie tylko system prawa pracy, ale prawa pracy ten problem dotyczy bardzo mocno – to problem powiązań między spółkami, zwłaszcza stosunku podrzędności i nadrzędności właścicielskiej między spółkami.

Artykuł Michała Tomczaka na stronie internetowej www.rp.pl