Zaznacz stronę

Rada Unii Europejskiej, odpowiadając na apel Parlamentu Europejskiego, zadecydowała o podjęciu prac nad stworzeniem ogólnounijnego mechanizmu nakładania ukierunkowanych sankcji na osoby dopuszczające się poważnych naruszeń praw człowieka. System ma obejmować podmioty państwowe i prywatne, które przyczyniły się fizycznie lub finansowo do nadużyć i przestępstw w zakresie praw człowieka na całym świecie. Przewidywane sankcje to między innymi zamrożenie aktywów instytucji czy odmowa przyznania wiz osobom odpowiedzialnym za rażące naruszenia praw człowieka.

Ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej deklarują, że regulacja będzie wzorowana na przyjętej w 2012 r. przez amerykański Kongres tzw. „ustawie Magnitskiego”, która zakazuje wjazdu do USA oraz korzystania z amerykańskiego systemu bankowego osobom podejrzewanym o związek z pobiciem i śmiercią rosyjskiego prawnika, audytora Hermitage Capital Management, zmarłego w 2009 roku w wieku 37 lat w więzieniu Matrosskaja Tiszyna w Moskwie