Zaznacz stronę

11 czerwca 2019 r. zostały wydane dwa rozporządzenia unijne regulujące kwestię dronów, których głównym zadaniem jest ujednolicenie prawa na terenie Unii Europejskiej. Rozporządzenia, o których mowa to: Rozporządzenie delegowane komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich a także  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych. Rozporządzenie weszły w życie po 20 dniach od ich publikacji.

Na zastosowanie nowych zasad państwa członkowskie mają rok, zatem od czerwca 2020 operatorzy będą musieli posiadać stosowne zezwolenia, które będą mogli zdobyć w miejscu zamieszkania lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Jako novum wprowadzono obligatoryjne rejestrowanie dronów w związku z tym  każda maszyna będzie musiała mieć swoje indywidualne oznakowanie, które pozwoli na identyfikację właściciela oraz umożliwi znalezienie konkretnego bezzałogowca. Przepisy zostały skonstruowane w oparciu o analizę ryzyka. Im dana operacja będzie bardziej ryzykowna, tym wyższe będą wymagania w stosunku do danego urządzenia.