Zaznacz stronę

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Przewiduje on rozszerzenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy o dostęp do akt podatkowych i innych  dotyczących delegowanego pracownika dokumentów objętych tajemnicą skarbową.

Projekt nowelizacji stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957, która ma zapobiec nadużyciom związanym z delegowaniem pracowników: wykorzystywaniu przez przedsiębiorców danego systemu prawnego w celu uniknięcia pewnych obciążeń regulacyjno-podatkowych, transnarodowym przypadkom pracy nierejestrowanej i fikcyjnemu samozatrudnieniu.