Zaznacz stronę

Na skutek uchwalonej 9 stycznia 2020 r. przez Sejm nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, wejście w życie przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej, wprowadzonej do prawa polskiego Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, może zostać przesunięte do 1 marca 2021 r.

Ministerstwo Rozwoju, jako przyczynę zmiany terminu wejścia w życie przepisów o prostej spółce akcyjnej, podaje konieczność skoordynowania regulacji o prostej spółce akcyjnej z cyfryzacją Krajowego Rejestru Sądowego i odroczenie terminu wdrożenia elektronicznego postępowania rejestrowego.