Zaznacz stronę

12 lutego 2019 r. Rada Ministrów przedstawiła projekt ustawy w sprawie zmiany ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Jedną z kluczowych zmian proponowanych przez Radę Ministrów jest wprowadzenie nowej formy prowadzenia działalności gospodarczej, czyli prostej spółki akcyjnej. Powstanie takiego tworu prawnego wpływa również na kwestię restrukturyzacji przedsiębiorstw. Wspomniany projekt ustawy nowelizuje bowiem także ustawę prawo restrukturyzacyjne z 2015 r.

Nowelizacja obejmuje 4 artykuły, odnoszące się odpowiednio do kwestii podmiotów uprawnionych do sprawowania funkcji nadzorcy i zarządcy (art. 24), wyłączeń prawa głosu w sprawach dotyczących układu (art. 116), podstawowych propozycji układowych (art. 156) oraz wpisu informacji o zatwierdzeniu układu do ksiąg wieczystych i rejestrów. Zmiany mają charakter techniczny, i dotyczą podmiotów nieistniejących jeszcze na rynku, jednak warto mieć je na uwadze. Prosta spółka akcyjna znacznie wpłynie na prowadzenie biznesu w Polsce, a odbije się to na wielu płaszczyznach.