Zaznacz stronę

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 października 2017 roku, sygn. II PK 278/16 wskazał, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może mieć miejsce również w przypadku, gdy niezgodne z przepisami prawa zachowanie pracownika nie dotyczyło pracodawcy. Jednak takie zachowanie powinno spełnić przesłankę oczywistości lub być stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym. Istotne jest również to, że przestępstwo musi negatywnie wpływać na dalszy byt pracownika w zakładzie pracy.

W związku z tym Sąd Najwyższy wskazał, że nie jest więc istotne, czy przestępstwo zostało popełnione na szkodę pracodawcy, czy też innej osoby (osoby trzeciej) oraz czy szkoda pozostaje w związku z pracą, jeżeli przestępstwo uniemożliwia dalsze zatrudnienie pracownika na danym stanowisku.

Zatem Sąd pracy ma prawo zawiesić postępowanie do czasu zakończenia postępowania karnego o przypisywane pracownikowi przestępstwo stanowiące przesłankę rozwiązania umowy o pracę. Jednak Sąd może zdecydować o braku zawieszenia postępowania. Może to mieć miejsce na przykład, gdy sprawa w sądzie pracy jest na bardzo zaawansowanym etapie, a postępowanie karne nie jest tak mocno zaawansowane.