Zaznacz stronę

W następstwie spraw z zakresu prawa pracy, prowadzonych głównie
w związku z wypowiedzeniem umów o pracę i odwołaniami
pracowników (nierzadko wykonujących funkcje kierownicze) przyszła mi
do głowy raczej destrukcyjna myśl i refleksja.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku “Rzeczpospolita” z dnia 9 sierpnia 2018 roku (dodatek: Kadry i Płace).