Zaznacz stronę

Zgodnie z ustawą o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. obligatoryjnym organem fundacji jest zarząd, a w przypadku fundacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego – także rada. Regulacja prawna dotycząca zakresu kompetencji ww. organów jest jednak niewiarygodnie skąpa. Z łatwością i w granicach prawa można bowiem ograniczyć funkcje rady do czysto opiniotwórczych, pozbawiając ją realnego wpływu na działalność zarządu.

Należy się zastanowić, czy obecny stan prawny nie powinien ulec zmianie, biorąc pod uwagę fakt, że OPP, a dokładniej w bardzo niewielkim stopniu nadzorowane zarządy tych organizacji, obracają ogromnymi środkami przekazanymi przez obywateli w postaci 1% ich podatków.