Zaznacz stronę

List rekomendacyjny potwierdzający współpracę Spółki Scania Polska SA z Kancelarią Tomczak & Partnerzy

Ja, poniżej podpisany Tomasz Mosoń, pełnię funkcję członka Zarządu Scania Polska SA od roku 2008.

Imieniem Spółki Scania Polska SA niniejszym potwierdzam, że kancelaria Tomczak & Partnerzy Spółka adwokacka prowadziła od roku 2001 obsługę prawną Spółki Scania Polska SA.

Obsługa ta obejmowała między innymi zagadnienia z zakresu prawa pracy w tym:

  • przygotowywanie i weryfikowanie umów o pracę;
  • wszystkie czynności związane z rozwiązywaniem umów o pracę;
  • prowadzenie postępować spornych w obszarze prawa pracy;
  • reprezentowanie Spółki przed organami państwowymi w związku ze stosunkami pracy;
  • przygotowywanie umów związanych ze stosunkiem pracy, w tym umów z ochroną konkurencji;
  • przygotowywanie dokumentów z zakresu zbiorowego prawa pracy;
  • opiniowanie bieżących zagadnień związanych ze stosunkami pracowniczymi;
  • wszelkie inne zagadnienia prawne wynikłe na tle stosunków pracowniczych;

W ocenie władz Spółki jak i w mojej własnej ocenie praca wykonywana przez prawników Kancelarii Tomczak & Partnerzy w tym osobiście adw. Michała Tomczaka stała na bardzo dobrym poziomie zawodowym i służyła rozwojowi Spółki.

Tomasz Mosoń,
członek Zarządu

Scania Polska