Zaznacz stronę

Warszawa, 25.09.2014

Ja, niżej podpisany Paweł Ziemba niniejszym potwierdzam, co następuje:

W latach 2002-2005 prowadziłem spór sądowy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę dotyczącej wykonywania funkcji menadżerskich.

W sporze byłem reprezentowany przez prawników kancelarii Tomczak & Partnerzy.

Według mojej opinii pomoc prawna oferowana przez Kancelarię stała na wysokim poziomie profesjonalnym i potwierdzała kompetencję Kancelarii w domenie prawa pracy.

Paweł Ziemba
Prezes Zarządu
Skandia Życie
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Skandia Życie