Zaznacz stronę

Za sprawą projektu zmiany ustawy – Kodeks spółek handlowych zaproponowanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, już niedługo pojawi się szansa udziału w zgromadzeniu wspólników bez wychodzenia z domu, jednak nie we wszystkich przypadkach wybór miejsca będzie dowolny. To na pewno duże ułatwienie dla wspólników, jednak należy wskazać jak z prawnego punku widzenia będzie to wyglądało. Nowelizacja zakłada, możliwość udziału w zgromadzeniu wspólników przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Propozycja obejmuje dwie formy:

  • po pierwsze, telezgromadzenie, czyli transmisja w czasie rzeczywistym obrad zgromadzenia wspólników
  • po drugie telekonferencja na której wspólnicy mogą w czasie rzeczywistym obradować z pozostałymi wspólnikami przebywając w innym miejscu.

Należy pamiętać, że mimo określenia w umowie spółki możliwości przeprowadzania zgromadzeń wspólników przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, nadal istnieje obowiązek wskazywania w umowie spółki, gdzie fizycznie zgromadzenia wspólników będą się odbywać. Wracając do wspomnianego na wstępie ograniczenia co do wyboru miejsca przez wspólnika udziału w takim zgromadzeniu wspólników, w uzasadnieniu projektu możemy przeczytać, że takie ograniczenie będzie dotyczyło telezgromadzenia, ponieważ miejsce w którym wspólnik będzie mógł uczestniczyć w takim zgromadzeniu wskazywać będzie spółka.  W przypadku telekonferencji wybór jest dowolny i należy do wspólnika. Z racji tego, że obecnie spółki mają zdecydowanie w większym zakresie międzynarodowy charakter, na pewno wprowadzona nowelizacja stanowić będzie komfortowe rozwiązanie dla wspólników znajdujących się poza granicami kraju i nie mogących przybyć na zgromadzenie wspólników spółki.