Zaznacz stronę

Komisja Europejska rozpoczęła pracę nad wprowadzeniem tzw. europejskiej płacy minimalnej. Projekt w tej kwestii ma być przedstawiony państwom członkowskim pod koniec stycznia br. Nie przewiduje on wprowadzenia konkretnej kwoty, ale ujednolicony mechanizm ustalania minimalnego wynagrodzenia, które nie mogłoby być niższe niż 60% przeciętnego wynagrodzenia w danym kraju.

Obecnie ustawowa płaca minimalna na poziomie wyższym niż 60% funkcjonuje jedynie we Francji. Ustawowo określonej płacy minimalnej od ponad 100 lat nie ma natomiast między innymi Dania. Płace w systemie duńskim negocjowane są przez pracowników i pracodawców, bez ingerencji państwa. Podobnie jest na Cyprze, w Finlandii, Szwecji, Austrii oraz we Włoszech – we wskazanych państwach minimalne wynagrodzenie ustala się corocznie w porozumieniach zbiorowych dla poszczególnych branż.

Poza europejską płacą minimalną Komisja Europejska planuje także utworzenie europejskiego ubezpieczenia społecznego.