Zaznacz stronę

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 roku nowelizująca przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W ten sposób wprowadzono istotny pakiet  zmian dotyczących kosztów uzyskiwania przychodu przez osoby fizyczne i prawne.

Jedną z najbardziej oczekiwanych modyfikacji była zmiana przepisów wskazanych ustaw dotyczących limitu w jakim istnieje możliwość zaliczania w koszty uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych. Ustawodawca zdecydował się na zwiększenie wskazanych kwot do wysokości  225 tysięcy złotych w przypadku samochodów elektrycznych, a w przypadku pozostałych samochodów do wysokości 150 tysięcy złotych. Z braku stosowych przepisów przejściowych nowa regulacja obejmie także przedsiębiorców, którzy wprowadzili swoje samochody osobowe do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przed datą jej wejścia w życie.

Bez wątpienia przywołana nowelizacja, przynajmniej w zakresie w jakim podniosła powyżej wskazane limity była potrzebna. Dosyć nadmienić, iż poprzednia treść wspomnianego przepisu, ustalająca kwotę limitu na poziomie 20 tysięcy euro obowiązywała od 2002 roku, co uwzględniając spadek siły nabywczej pieniądza przestało odpowiadać współczesnym realiom rynkowym.