Zaznacz stronę

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wchodzi w życie nowa wersja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W stosunku do poprzednio obowiązujących od 2013 roku przepisów zasadnicza zmiana polega na dopuszczeniu bezpośredniej ingerencji organu administracji – Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – do karania podmiotów gospodarczych za ustalanie i przyjmowanie płatności w terminach sprzecznych z ustawą. Zależnie od aktywności Urzędu zmiana może okazać się mieć niezwykle dolegliwe skutki,szczególnie w stosunku do dużych podmiotów gospodarczych.