Zaznacz stronę

Dnia 1 marca 2019 r. weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu spółek handlowych odnoszące się do rezygnacji jedynego członka zarządu (art. 202 § 6 KSH i art. 369 § 5(1), 5 (2) KSH). Zgodnie z nimi jedyny członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie ich zgromadzenie. Zważywszy na to, że zgromadzenie wspólników zwołuje się co najmniej dwa tygodnie przed jego terminem (art. 238 § 1 KSH), jedyny członek zarządu nie może już złożyć rezygnacji z dnia na dzień, lecz jest zmuszony przedłużyć okres pełnienia funkcji o kolejne tygodnie.