Zaznacz stronę

Inna szczególna cecha rozpoznawcza

I w końcu inna szczególna cecha rozpoznawcza. To już są bardzo specyficzne przypadki, nieobjęte poprzednimi kategoriami, które ustawodawca postanowił objąć obowiązkiem raportowania. W tym przypadku chodzi o następujące przypadki: wartość odroczonego podatku...

Ogólna cecha rozpoznawcza

Pierwszym przypadkiem, kiedy powstaje obowiązek raportowania, to przypadek gdy uzgodnienie oprócz kryterium głównej korzyści dodatkowo spełniona jest co najmniej jedna tzw. ogólna cecha rozpoznawcza. Ustawodawca oczywiście szczegółowo wymienia wszystkie przypadki owej...

Kilka uwag na temat „właściwego czasu” z art. 299 ksh

Przesłanką uchylającą odpowiedzialność członków Zarządu za zobowiązania spółki w przypadku bezskuteczności egzekucji wobec Spółki jest złożenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości lub sytuacja gdy w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu...

Pojęcie głównej korzyści

Niestety, zmiana Ordynacji podatkowej dotycząca obowiązku raportowania schematów podatkowych ma jedną podstawową wadę, tj. terminologia. Próbując recypować na grunt polskiego systemu prawnego reguły dyrektywy, idąc na skróty, wprowadzone zostały pojęcia, które po...