Sine qua non

W tej zakładce opisujemy najważniejsze kompetencje Kancelarii – kompetencje jej prawników. Są to umiejętności oparte na wiedzy i doświadczeniu zdobywanym nierzadko przez wiele lat.

Powtarzalne słonie na płaskorzeźbie.

Nie lubimy nadętego samozadowolenia bijącego z wielu stron internetowych naszych konkurentów. Nawet jeżeli zdajemy sobie sprawę, że tak pewnie musi być i świata nie zmienimy. Przynajmniej w tym zakresie.

Punktem wyjścia dla naszej oferty wobec PT przyszłych Klientów Kancelarii musi być uwaga, że rzeczywistą jakość kompetencji i co za tym idzie jakość współpracy z prawnikiem ustalić można tylko w ramach praktycznego współdziałania. Oferty stanowią jedynie przybliżoną informację o kosztach pracy prawnika. Zazwyczaj jednak – poza prostymi, rutynowymi usługami – żaden doradca nie może rzetelnie ocenić jakości swojej pracy z punktu widzenia konkretnego biznesu i konkretnego przedsiębiorcy. Na tym polega wyrafinowane spersonalizowanie relacji klienta i doradcy.

W każdym biznesie chodzi o zapewnienie nabywcy-klientowi unikalnej wartości. I tylko przez pryzmat takiej unikalnej wartość ocenić można, czy oferowana usługa jest za droga czy jej cena jest właściwa.