Kamila Miciukiewicz

Shadow
Slider

Kamila po raz pierwszy pojawiła się w Kancelarii w 2019 roku jako studentka Filologii włoskiej, najwyraźniej kierowana ciekawością nieznanego świata, była bardzo młoda i wskutek tego bardzo niepewna siebie. Po trzech latach, już jako prawnik, zaistniała w Kancelarii jako mocno inna postać, nadal młoda, ale wcale niesprawiająca wrażenia niepewnej siebie.

Kończąc studia licencjackie z języka włoskiego Kamila studiowała już prawo, o czym pośrednio świadczy fascynująca praca licencjacka pod tytułem Il motivo del delitto perfetto nel giallo italiano del nuovo millennio, tj. Motyw zbrodni doskonałej we włoskim kryminale nowego tysiąclecia. Szkoda, że w Kancelarii nie zajmujemy się zbrodniami, a tym bardziej doskonałymi. Choć kto wie, może to jednak lepiej. W każdym razie w tym co robimy, to znaczy we wszelkich możliwych formach prawa biznesu Kamila sprawdza się nie gorzej, niż sprawdziłaby się w kwestii zbrodni. Doskonałość też jest dostępna.