Zatory płatnicze

Z początkiem roku 2020 weszła w życie nowelizacja ustawy  z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która zresztą zmieniła się do tego stopnia, że zmieniła nazwę (poprzednio była to ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych). Ustawa jest radykalna w wymuszaniu terminów płatności, co dotyczy zwłaszcza terminów stosowanych przez podmioty duże, będące dłużnikami, wobec wierzycieli, będących podmiotami małymi i średnimi.

Banknociki dwuseteczki

W przypadku takiej ustawy nigdy nie wiadomo, jak duże kłopoty przedsiębiorcom sprawi, tym bardziej, że główna zmiana dotyczy dopisania do ustawy władczych i surowych uprawnień Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Efekty ustawy z natury odłożone byłyby w czasie, ale i w tym przypadku zaraza czyli pandemia uczyniła kwestię skutków ustawy tym bardziej niejasną.

Oczekiwania naszych klientów sprawiły, że temat rozpracowaliśmy gruntownie, budując na tym tle odrębny portal https://zatoryplatnicze.pl/. Polecamy.