Publikacje periodyczne

Wszystkie bieżące publikacje oraz inne przejawy aktywności w mediach publicznych.

W młodości, jak wiadomo, co drugi chłopiec chce być strażakiem. Lub dwóch na trzech W byciu strażakiem jest z jednej strony wyzwanie i ryzyko, jednoznacznie określone co do znaczenia i skutku. Ale jest też poczucie i spełnienie misji, polegającej na ratowaniu ważnych doczesnych wartości, niesienie pomocy bliźnim.

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 15 lipca 2021 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Obiektywne przyczyny zwolnienia znaczą coś zupełnie innego, wobec pracownika niepełnosprawnego, ponieważ warunkiem stosowania wobec niego obiektywnej przyczyn zwolnienia jest uprzednie zapewnienie mu pomocy w wyrównaniu szans.

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 1 lipca 2021 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Gdy jakiekolwiek zróżnicowanie pracowników jest związane z „dyskryminacyjną” cechą, zróżnicowanie to jest, co do zasady, niedopuszczalne. Odniesienie nie musi dotyczyć innych osób, pozbawionych dyskryminacyjnej cechy.

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 27 maja 2021 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Dyskryminacja w europejskiej odsłonie] Prawnicy kancelarii Tomczak & Partnerzy Spółka Adwokacka analizują orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach o dyskryminację i linię, jaka się z niego wyłania.

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 22 kwietnia 2021 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Dwa orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydane w 2017 roku, dotyczące noszenia chusty islamskiej przez pracownice zyskały spory rozgłos choć jak to zwykle z rozgłosem bywa, niespecjalnie posłużył się on zrozumieniu całej, raczej subtelnej wykładni prawa europejskiego, dokonanej przez Trybunał. Zdaje mi się, że środowiska prawicowe zwłaszcza przyjęły, z tych wyroków komunikat, że „wreszcie się za nich wzięli”. To oczywiście uproszczenie o cokolwiek obskuranckim charakterze.

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 8 kwietnia 2021 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Orzeczenia sądów są niekiedy ważne lub bardzo ważne, bywają pouczające czy moralizatorskie. Oprócz tego bywają po prostu bardzo ciekawe nie z uwagi na zawarte w nich konkluzje, lecz ze względu na treść stanów faktycznych i z uwagi na wyraźną, gołym okiem widoczną niepewność sądu złożonego z mądrych ludzi, wtedy zwłaszcza, gdy chodzi o konflikt naprawdę kluczowych doniosłych wartości.

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 23 lipca 2020 roku (dodatek: Kadry i Płace).

W pierwotnej, polsko-ludowej wersji kodeksu pracy, przywrócenie do pracy było jedynym sposobem uwzględnienia roszczenia pracownika w związku z niezasadnym rozwiązaniem umowy o pracę. Do 1989 r. sąd (czy też komisja odwoławcza do spraw pracy) nie miał możliwości wydania innego orzeczenia, w tym w szczególności nie mógł zasądzić na rzecz pracownika odszkodowania.

Tarcza 4.0 pozwala pracodawcy jednostronnie zerwać zawarte umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Nie wskazuje jednak, czy musi to mieć związek z pandemią. Art. 77 ustawy zwanej potocznie tarczą 4.0 wprowadza zmianę do pierwszej tarczy, czyli ustawy z 2 marca br. szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem…

Sąd ustali, co jest zakazane   Przedmiot działalności przedsiębiorstwa zapisany w umowie lub statucie nie ma żadnego znaczenia dla oceny, czy działalność lub praca byłego pracownika spełnia kryterium działalności konkurencyjnej. Kodeks pracy nie zawiera definicji działalności konkurencyjnej. Zawiera natomiast definicję zakazu działalności konkurencyjnej. Zatem pojęcie działalności konkrecyjnej pozostawiono do zdefiniowania…