Publikacje periodyczne

Wszystkie bieżące publikacje oraz inne przejawy aktywności w mediach publicznych.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 29 maja 2024 roku (dodatek: Administracja).

Zakaz eksponowania symboli religijnych w urzędach państwowych i samorządowych nie narusza wolności religii przewidzianej w Konstytucji. Natomiast ich eksponowanie stanowi naruszenie przepisów o neutralności religijnej władzy publicznej. 

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 18 kwietnia 2024 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Zadawanie pytań o plany związane z powiększeniem rodziny zakazane jest zarówno na etapie rekrutacji, jak i podczas podejmowania innych decyzji dotyczących zatrudniania pracownicy.

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 15 lutego 2024 roku (dodatek: Kadry i Płace).

W pewnych okolicznościach to brak próby skorygowania nierówności między kobietami i mężczyznami poprzez odmienne ich traktowanie może sam w sobie oznaczać dyskryminację.

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 11 stycznia 2024 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Dyrektywę antydyskryminacyjną 2000/78, która dotyczy stosunków pracy, stosuje się w sytuacji wypłaty wszystkich środków, które pozostają w funkcjonalnym związku z zatrudnieniem.

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 14 grudnia 2023 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Państwo może dopuścić odmienne traktowanie ze względu na wiek w sferze zatrudnienia, jeżeli uzasadni proporcjonalność takiego rozwiązania do założonego celu zgodnego z przepisami.

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 2 listopada 2023 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Odstępstwa od zakazu dyskryminacji bezpośredniej mogą mieć zastosowanie jedynie do określonej działalności w siłach zbrojnych, nie zaś do stanowiska, a już zwłaszcza nie do prawie wszystkich stanowisk.

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 21 września 2023 roku (dodatek: Kadry i Płace).

W przypadku domniemanej dyskryminacji bezpośredniej, różnica w traktowaniu może być uzasadniona, jeżeli służy ona realizacji konkretnych celów wyraźnie określonych w tych dyrektywach.

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 24 sierpnia 2023 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Odmienne traktowanie pracowników obu płci może być uzasadnione obiektywnymi czynnikami niezwiązanymi z dyskryminacją ze względu na płeć. Wybrane środki muszą być jednak zgodne z celem polityki społecznej, odpowiednie i niezbędne do jego osiągnięcia.

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 20 lipca 2023 roku (dodatek: Kadry i Płace).

W Europejskim Trybunale Praw Człowieka możliwa jest samoistna skarga przeciw dyskryminacji także wtedy, gdy nie zostało naruszone żadne konkretne prawo chronione Konwencją Praw Człowieka.

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 1 czerwca 2023 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Sędziowie i prokuratorzy mają obowiązek stosowania zasad ochrony wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz z dyrektyw unijnych dotyczących zakazu dyskryminacji bez względu na to, czy przywoła je strona postępowania.

Proszę czytać dalej.

1 2 3 6