Zaznacz stronę

Karolina Kocemba

Karolina Kocemba

Karolina Kocemba

doktor nauk prawnych, adwokat

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z wyróżnieniem w 1998 roku.

Od 2002 roku jest adwokatem Warszawskiej Izby Adwokackiej.

W październiku 2004 r. obroniła rozprawę doktorską na temat tzw. nieistniejących czynności prawnych. Z Kancelarią Michała Tomczaka związana jest od grudnia 1997 r. Od 2002 r. jest partnerem w kancelarii prawnej Tomczak i Partnerzy, której jest współzałożycielem.

Karolina Kocemba jest uznanym autorytetem w wielu obszarach prawa gospodarczego.

W 2001 roku działała jako spiritus movens pierwszego komentarza do Kodeksu spółek handlowych wydanego w Polsce. W szczególności zajmuje się spółkami giełdowymi, transakcjami i usługami restrukturyzacyjnymi oraz przedsięwzięciami finansowymi, a także sporami korporacyjnymi.
Jest członkiem wielu rad nadzorczych spółek kapitałowych. Jest autorką wielu publikacji, w tym badań dotyczących due dilligence opublikowanych przez Lexis Nexis w 2011 r. oraz artykułu na temat wymogów informacyjnych spółek publicznych.

Karolina Kocemba ma bogate doświadczenie jako nauczyciel akademicki oraz egzaminator. Prowadzi – znakomicie – liczne szkolenia z różnych dziedzin prawa handlowego.