piątek, 23 lutego

Joanna Domżał-Wiśniewska

Shadow
Slider

Asia pochodzi z Olsztyna, jej tata pracował w Stomilu, a Stomil jest własności Michelina co określiło istotną część jego życiorysu. Bo jako niezbędny specjalista tata wraz z rodziną przeprowadził się do centrali Michelina we francuskim Masywie Centralnym, do Clermont-Ferrand. Tam Asia spędziła 5 lat młodego życia, łącznie ze skończeniem gimnazjum, liceum i zdaniem matury.

Na studiach Asia miała same piątki od góry do dołu, pisała klasyczną cywilistyczną pracę magisterską pod kierunkiem Adama Brzozowskiego na temat kar umownych i ich miarkowania. Summa cum laude.

Kompetencja prawnicza u Asi jest zapewniona bez jakichkolwiek wątpliwości, natomiast Asia dodaje do tego niezwykłą wprost efektywność i pracowitość. Można odnieść wrażenie, że Asia nawet mówi w taki sposób, żeby nie tracić czasu.

W maju 2022 roku Asia zdała egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, od 2 września tegoż roku jest już zaprzysiężoną adwokatką. Piękna przyszłość przed nią.