Franki

Przez ładnych parę lat Kancelaria unikała spraw frankowych, choć temat był zgodny z naszą kompetencją i dobrze zanalizowany. Uważaliśmy, że stan orzecznictwa frankowego w polskich sądach niezwykle utrudnia lojalne przedstawianie klientom możliwości dochodzenia roszczeń w tych sprawach. Jasno wynikało to z naszych doświadczeń w tych postępowaniach, w których uczestniczyliśmy.

Z ogólnie znanych powodów, czyli przede wszystkim z powodu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawa uległa zmianie. W związku z tą zmianą jesteśmy dzisiaj w mocy bez wahań podejmować się prowadzenia spraw frankowych. W tej chwili (wrzesień 2021) prowadzimy takich spraw kilkanaście, przy czym zanalizowane mamy umowy kredytowe wszystkich istotnych banków polskich, udzielających takich kredytów.

EKSPERCI

SKONTAKTUJ SIĘ

Karolina jest prawnikiem wychodzącym od teoretycznego rozumienia prawa. W tym nie ma niczego oczywistego, ponieważ zawód adwokata w Polsce tradycyjnie kojarzony bywał raczej z tak zwanym załatwianiem spraw, niż z wiedzą, logiką i analizą. Podobnie zawód adwokata, nie tylko w Polsce, kojarzony bywa z płomiennymi przemowami przed (nieistniejącą w Polsce) ławą przysięgłych. Ale takie prawo i takie stosowanie prawa to w gruncie rzeczy zupełny margines współczesnego prawnictwa.

Najlepsi prawnicy dzisiaj to tacy, którzy wiedzą czego, chcą i potrafią odpowiedzieć samym sobie, jaki wyrok powinien wydać sąd. Dlatego z tak dużym trudem prawnikom z prawdziwego zdarzenia przyszło zająć się problematyką roszczeń frankowych. Bo od strony teoretycznej oni dobrze wiedzieli, jakie wyroki sądy powinny wydawać. Ale nie wydawały.

Ostatecznie jednak w prawie zazwyczaj zwycięża teoria. Wiedza, logika i analiza. To jest domena Karoliny.