Zaznacz stronę

Kariera

Na jakie stanowisko chcesz aplikować?


Praktykant

Aplikant


Dane personalne


Imię i nazwisko

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy

e-mail


Opisz przebieg edukacji prawniczej


Nazwa szkoły wyższej, kierunek, specjalizacja

Data rozpoczęcia

Data ukończenia

Nazwa szkoły wyższej, kierunek, specjalizacja

Data rozpoczęcia

Data ukończenia

Nazwa szkoły wyższej, kierunek, specjalizacja

Data rozpoczęcia

Data ukończenia


Oceny z poszczególnych egzaminów (pozostaw puste jeżeli nie miałeś/aś tego przedmiotu)


Prawo cywilne I

Prawo cywilne II

Postępowanie cywilne

Prawo handlowe

Prawo pracy


Praca magisterska


Temat pracy magisterskiej

Imię i nazwisko promotora

Ocena


Inne informacje dotyczące przebiegu studiów


kursy, szkolenia, kwalifikacje itp.


Załączniki