Otwartość

Otwartością nazywamy tutaj przede wszystkim gotowość uczenia się. Nie tylko w klasycznym akademickim sensie słowa lecz także w rozumieniu: otwartość na przyjmowanie nowych informacji z każdej dziedziny.  Dotyczy to zarówno każdej poszczególnej sprawy jak i całego zawodowego jestestwa. Otwartość dotyczy zmian w formule wykonywanego zawodu.

Piątą jakością i przesłaniem Kancelarii jest otwartość. Jej znaczenie wzrosło i rośnie. O ile w przeszłości problemem prawników był dostęp do wiedzy i informacji, to obecnie dostępna jest wszelka wiedza i wszelka informacja. Nakłada to na mądrego prawnika pierwszy obowiązek jakim jest selekcja informacji w miejsce gromadzenia informacji.

Drugi obowiązek to obowiązek zajęcia własnego stanowiska, ponieważ przy tym dostępie do informacji i jej nieczytelności nie wystarczy powołać się na dostępny dla wszystkich autorytatywny pogląd, ale trzeba wiedzieć dlaczego z tych wszystkich dostępnych poglądów w tej konkretnej sprawie decydujemy się bronić naszego poglądu.

Wreszcie otwartość dotyczy zdolności uczenia się i otwierania się na nowe informacji. Niekoniecznie zresztą prawnicze, ponieważ rozległość dziedzin, do których prawo znajduje zastosowanie wyznacza konieczność uczenia się zarówno prawa, jak i rozumienia wielu zupełnie nowych dziedzin intelektualnego przyswajania.